Ajánlás

Kedves Szülők!
Lassanként kialakul ennek a rendhagyó élethelyzetnek az automatizmusa. Fontos, hogy gyermekeink ne essenek a tétlenség s a feladatkerülés csábításába.
A tanulás mellett mind több csatornán keresztül vált elérhetővé a hasznos és észrevétlen tanulás lehetősége. Ilyen a  https://archivum.mtva.hu/m3/open  is.
Ajánlom, javasoljanak a gyerekeknek számára érdekes-értékes filmeket. Többségükben ismerősek lesznek a filmek, melyek visszahozzák az Önök gyermekkorát.
Fiataljaink sajnálják az időt a filmnézéstől, sajnos, most az élet nyitott számukra  lehetőséget, hogy megismerkedjenek ezekkel a remekművekkel.
Az én ajánlataim: Abigél, A fekete város, Keménykalap és krumpliorr … és még nagyon sok kedvenc.
Tegyék meg Önök is ajánlatukat! Ha van idejük, nézzék meg együtt gyermekükkel a filmeket!
Sok-sok türelmet és jó egészséget kívánok a tanuláshoz és a szórakozáshoz egyaránt:
                                                                                                                             Fodor Miklós igazgató

Levelek egy üres iskolából 3.

Kedves Kollégáim!

Az elmúlt hét során nagyon sokszor használtam a rendkívüli jelzőt. Mert minden rendkívüli volt. A fertőzésveszély, az iskolabezárás, a kapcsolatok szövevényessége és hiányossága, a felhasználható eszközök és módszerek bizonytalansága. És rendkívüli volt az a helyi társadalmi összefogás, melynek eredményeként a hét közepétől tanítványaink többségével sikerült napi élő kapcsolatot kialakítanunk.

Tudom, hogy sok köszönő szót kaptatok ezen a héten tanítványoktól, szülőktől. Ez a mi „cafetériánk”, éltetőnk. Most én is köszönetet mondok rendkívüli munkavégzésetekért, együttműködésetekért, helytállásotokért. Sokat idézett mondatom Németh Lászlótól:
A módszer maga a pedagógus személyisége. Úgy tapasztaltam, módszertanból jók vagyunk.

A „tűzoltás” és „gátmegerősítés”, az „ösvénykészítés” gyors, kapkodó és kimerítő munkája után a kialakított munkarend fenntartása a fő feladatunk. Ehhez számítunk tanítványaink lelkes együttműködésére, lelkiismeretes feladatvégzésére, s a szülők további példaértékű partnerségére.

Helytállásotokhoz jó egészséget, derűs lelket és hálás tanítványokat kívánok!

 

Bakonyszentlászló, 2020. március 22.

Fodor Miklós

igazgató

Levelek egy üres iskolából 2.

Kedves Tanítványaink!

Túl vagyunk egy nehéz kezdeten. Átálltunk egy olyan tanulást segítő módra, melyre sem ti, sem pedagógusaitok nem voltak felkészülve. A világ dolgait csak kis mértékben tudjuk személyesen befolyásolni. Most annyit tudunk hozzátenni szüleitekkel és veletek közösen, hogy nem hagyjuk abba a tanítást-tanulást.

Emlékeztek? Gyakran emlegettem a történelmi példát, amikor Kr.e. 480-ban Xerxész roppant perzsa serege feldúlta Athént. A lakosság egy közeli szigetre menekült. S mi volt az első dolguk a szigetre érkezéskor? Megszervezték az ifjak tanítását!

Most láthatatlan ellenséggel harcolnak a felnőttek, de a ti fejlesztésetekről, tanulásotokról, jövőtökről nem mondanak le. Mert előbb-utóbb elvonul ez az alattomos ellenség, s rátok újabb és újabb feladatok várnak.

Remélem, sikerült kialakítanotok „egyéni tanrendet”, melybe belefér a tanulás, a mozgás, a játék, és belefér a szüleiteknek nyújtott segítés is. Ne feledjétek, nekik sokkal nehezebb. Nagyon sok gond és aggódás szakadt a nyakukba hirtelen.

Kérlek benneteket, tartsátok a kapcsolatot tanítóitokkal, tanáraitokkal, egymással! Az ember egyik megkülönböztető tulajdonsága, hogy képes és tud másokkal együttműködni, dolgozni, szórakozni. Ez utóbbira – sajnos – egy ideig még várnunk kell.

Vigyázzatok magatokra! Meg a szüleitekre! Meg az egész világra!

Bízom benne, hogy mielőbb személyesen beszélhetjük meg ennek a megvédett világnak a dolgait!

 

Bakonyszentlászló, 2020. március 22.

Fodor Miklós

igazgató bácsi

Levelek egy üres iskolából 1.

Tisztelt Szülők!

Egy hét elmúlt. Micsoda hét! Aggódással, útkereséssel és reménykedéssel teli hét.

Kollégáim nevében is köszönetet mondok felelős, áldozatos együttműködésükért.

Vannak élethelyzetek, melyekre nem lehet felkészülni. A baj viszont mindenkiből a valós énjét hozza ki. Köszönöm, hogy Önök nem estek az önzés és a kétségbeesés csapdájába!

Az Élet él és élni akar” – írta száz évvel ezelőtt Ady. Szolgáljuk mi is ezt a gondolatot!

Szinte minden szülővel és tanítvánnyal sikerült élő együttműködést kialakítanunk. Gyakran az Önök segítségével. Örömmel értesültem, hogy a szülők is keresik, segítik egymást. Most nem a sértődések és az elzárkózás ideje van. Kollégáimmal továbbra is tartjuk a kapcsolatot a gyermekekkel s a szülőkkel. Ami a lényeges: a „folyamatos tanulás rutinját” (idézet egy kollégámtól) kell fenntartani, a test, a lélek és a szellem folyamatos terhelését, hogy visszatérve majd a „szürke hétköznapok világába”, tudjuk folytatni, amit megkezdtünk.

Remélem, minden „bentlakó kisdiák” számára sikerült rugalmas napirendet kialakítani, s megadatott Önöknek az együtt tanulás boldogsága is.

További közös munkánkhoz kérem támogató együttműködésüket, s kívánok hozzá jó egészséget, sok-sok türelmet és rengeteg viszonzott szeretetet!

 

Bakonyszentlászló, 2020. március 22.

Fodor Miklós

igazgató

Baj van a KRÉTA körül

Kedves Szülők!
A KRÉTA-rendszert eredetileg nem ilyen mértékű igénybevételre tervezték, ezért megértésüket és türelmüket kérjük.
Kollégáimmal próbálunk más csatornákon is elérni tanítványainkhoz. Itt problémát a digitális háttér sokszínűsége okoz.
Kérjük, használják honlapunkat is! Itt saját segédanyagaink találhatóak meg.
Kiemelt kérés: gondoskodjanak gyermekeik „mindennapos testneveléséről”, legalább egy órát tartózkodjanak a szabad levegőn, lehetőleg mozgásos tevékenységgel!

Ajánlás a digitális munkarend otthoni kialakításához

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követel. Hogy gyermekeink ne essenek a tunyaság és tétlenség, az ellenőrizetlenség csapdájába, ezért a következő javaslatot tesszük:

 • Alakítsuk ki gyermekünk számára napirendet, melynek betartását követeljük meg tőle. Szerencsés, ha ez igazodik az e-napló órarendjéhez.
 • Ne engedjük, hogy túl sokáig fenn maradjon, s túl későn keljen.
 • Kövessük folyamatosan az e-napló tananyagbeírásait, a házi feladatokat és az egyéb elvárásokat. Egyszer számot kell adni e tananyagokról.
 • Segítsük elsajátítani az önálló ismeretszerzés technikáját.
 • Beszélgessünk sokat vele. Ne csak a tananyagról, bár annak megbeszélése is közelebb hozza egymáshoz a szülőt és a gyermeket.
 • Nyújtsunk segítséget a digitális technika használatához. Ha nem tudunk segíteni, forduljunk hozzáértőkhöz.
 • Naponta számoltassuk el az aznapi tevékenységéről.
 • Tartsuk a kapcsolatot osztályfőnökével, szaktanáraival, probléma esetén merjünk kérdezni. Hetente küldjünk jelzést az eredményekről, nehézségekről.

Köszönjük partneri együttműködésüket! Reméljük, mielőbb elmúlik a veszély s visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba. Akkor viszont számot kell adnunk az eltelt időben végzett munkánkról. Mindnyájunknak.

 

A Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola tantestülete nevében:

 

Bakonyszentlászló, 2020. 03. 16.                                                     Fodor Miklós igazgató

 

Közérdekű önkormányzati felhívás / Az iskola zárva, az óvoda még nyitva

Tisztelt Bakonyszentlászlói lakosok!

 

Bakonyszentlászlón a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében a következő óvintézkedéseket tesszük:

 

Óvoda

Az Óvoda ez év március 16. hétfőtől nyári nyitvatartási rend szerint üzemel. Az óvodás szülők egyéni tájékoztatást kapnak az intézmény vezetőtől. -Kérjük a szülőket, amennyiben lehetőségük van és meg tudják oldani a felügyeletet, tartsák otthon gyermeküket!!!!! Kérném a szülőket mielőbb jelezzék az óvoda vezető felé aki nem tart igényt a felügyeletre. ( 06 20 590 90 23)

 

Iskola

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Tanulók számára szabad WIFI hozzáférést biztosítunk ( művelődési ház ). A belépéshez szükséges jelszót az intézmény bejáratánál hétfőtől kifüggesztjük. A csoportosulást e helyeken is mellőzzék! Ebben kérem a szülők felelősségteljes segítségét és odafigyelését gyermekeik érdekében!

 

Gyermek étkeztetés ( iskola,óvoda)

A holnapi nap mindenkinek jogában áll fertőtlenített éthordóban az ebédet elvinni, valamint az intézményekben jelezzék, hogy a későbbiek folyamán kívánnak-e élni az étkezés lehetőségével.

(helyben étkezés nem engedélyezett)

 

Idősek Otthona

A bentlakó idősek és az ott dolgozók védelme érdekében az otthonban határozatlan ideig látogatási tilalom van érvényben!

 

Önkormányzat

Hétfőtől szünetel a személyes ügyfélfogadás Önkormányzatunknál. A lakosságot kérem, hogy ügyeiket elektronikus úton, vagy e-mailben (jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu, polgarmester@bakonyszentlaszlo.hu), vagy telefonon ( 06 20 577 94 14) (+36 88 573 110) intézzék.
A személyes ügyfélkapcsolat csak az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben, mérlegelést követően lehetséges.

 

Orvosi rendelő

Kérnénk a kedves betegeket, hogy az orvosi rendelő várótermében maximum 3 fő tartózkodjon, a többi beteg az orvosi rendelő udvarában várakozni szíveskedjen. A rendelési idő nem változik. További információért hívja a ( 06 88 465 105 ) telefonszámot. Korona vírus gyanú esetén ne menjen házi orvosához, hívja a 06 80 277 455 telefonszámot. Itt tájékozódhat a vírusról: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztatok

 

Könyvtár és művelődési ház

A könyvtár és művelődési ház a megszokott időben várja a látogatóit. Az épületekben egyszerre legfeljebb 3 fő tartózkodhat. További nyitva tartásról, esetleges bezárásról a jövőheti egyeztetések után döntünk.

A lakosságtól azt kérem, hogy lehetőség szerint mindenki kerülje a zsúfolt tereket, helyszíneket. Mindenkit kérünk a személyes higiénia fokozottabb, így a rendszeres és alapos kézmosás betartására.

Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük idős embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne hagyjuk magukra az időseket!

Kérem, ha bármilyen fertőző, vírusos betegség tüneteit észleli magán, ne menjen tömegbe. Ha fennáll a koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy hívja a www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető zöld számot.

 

Köszönöm a türelmet, együttműködést!

 

Tisztelettel:

Soós Zoltán
polgármester

 

Értesítés!

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, szeretnék mindenkit tájékoztatni a következő napok tervéről. Sok a bizonytalanság, sok a kidolgozásra váró részlet.

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről az alábbiakat tartalmazza:

„ a) 2020. március 16. napjától az  iskolákban a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

 1. b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
 2. ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
 3. bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére…”

Ez alapján a következő napokban kidolgozzuk az oktatás megszervezésének lépéseit.

 • A tanulók nem látogathatják az iskolát. Az iskolában maradt taneszközök tanulókhoz juttatásáról egyeztetni fogunk Önökkel.
 • Kérjük, hogy segítsék a gyermekükkel történő közvetlen kapcsolat kiépítését!
 • A hétfői napon kollégáinkkal rendkívüli értekezlet keretében döntés születik, hogy melyik digitális platformot választjuk a kommunikációra gyermekeinkkel. Erről tájékoztatjuk Önöket, hogy az otthontanulás milyen szervezést igényel.
 • A digitális tananyag átadásnak nincs kellő gyakorlata hazánkban, így iskolánkban sem. Kérjük a Szülők támogató együttműködését! Természetesen meghatározott időtartamban és keretek között rendelkezésre állunk a tananyag elsajátításával kapcsolatos kérdésekben.
 • Külön órarend kerül kialakításra, melyhez a szülők mellett a tanulóknak is használniuk kell a KRÉTA rendszert. Ehhez minden tanuló számára új hozzáférést biztosítunk.
 • Igyekszünk az eddigi órarendet megtartani, az esetleges változtatásokról a KRÉTA rendszeren keresztül értesülhetnek.
 • Kérjük a kedves Szülőket, őrizzék meg nyugalmukat, segítsék gyermekeik önálló ismeretszerzését, a pedagógusi támogatás elfogadását, a rendszeres tanulást! Félő, hogy a nem kellő szorgalommal és feladattudattal rendelkező fiatalok nem értik meg, hogy az ismeretszerzés, a képességek, készségek fejlesztése az ő érdeküket szolgálja. Passzivitásuk önmaguk ellen fordulhat. Ezen a téren számítunk a legnagyobb mértékben az Önök közvetítő tevékenységére!
 • Hétfőn mindenkit megkeresünk (telefonon, interneten), hogy kialakítsuk a végleges elérhetőségi csatornákat.
 • Közvetlenül a KRÉTA rendszeren keresztül is lehet üzenetet küldeni. Pedagógusaink is elsősorban ezt a felületet fogják használni.

Mivel ilyen élethelyzet még nem fordult elő, a helyzet kezeléséhez kérjük segítségüket, türelmüket, megértésüket. Bizalommal forduljanak hozzánk kérdéseikkel, problémáikkal.

Kérjük, kövessék honlapunkat! Minden lényeges információt időben igyekszünk közzétenni.

 

Köszönöm partneri együttműködésüket!

Bakonyszentlászló, 2020. március 14.                                              Fodor Miklós igazgató

Ismét Pénz7…

Idén is csatlakozott iskolánk a Pénz7 projekthéthez, mellyel a tanulók pénzügyi és vállalkozói ismereteit szeretnék bővíteni a szervezők. A Pénz7 honlapján hasznos és érdekes anyagokat találtunk a témák feldolgozásához. A modern technikát is használhattuk, hiszen telefonos applikációk segítségével kvízjátékokat is játszottunk. A családi bevételekről és kiadásokról, a hitelezésről és a családi költségvetésről színes plakátokat is készítettünk. A „Küldetések a pénz világában” kiadvánnyal sok információt szereztünk, még társasjátékot is játszottunk. Jövőre is várjuk a híreket a pénz világából!

Mi is felmásztunk a padlásra

2020. február 25 – én a 3. és az 5. osztály tanulói színházi előadáson vettek részt a Győri
Nemzeti Színházban. A Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter szerzőhármas
félig mese – félig musical A padlás című darabját tekintettük meg. A mű mindnyájunkat
elvarázsolt. A történet, a szereplők személyisége, a dalok és a színészek játéka lenyűgöző
volt. Szívünkbe zártuk a Révészt váró szellemeket, a nekik segíteni akaró Rádióst, a csupaszív
Sünit, a zenészlányt és Mamókát, aki szilvásgombóccal lepte meg a padlás lakóit. Tapsainkkal
nem csak a szép dalokat, az élvezetes játékot köszöntük meg, hanem azt is, hogy a jóság, a
kitartás elnyerte a jutalmát, a gonosz pedig a büntetését. És a világban, a Padláson helyreállt a
rend.
Köszönjük, hogy a Lázár Ervin Program keretében felejthetetlen élményben volt részünk!

Állt a bál

Február 21-e délutánján nem a megszokott zsivaj töltötte be az aulát. Jelmezes, izgatottan
rohangáló gyerekek, érdeklődő szülők és nagyszülők jelenléte jelezte, hogy nálunk is kezdetét
veszi a szokásos farsangi délután.
Marika tanító néni köszöntött mindenkit, majd elkezdődött a mulatság. Először egy 5.
osztályos trió mutatta be tánctudását, majd következett a jelmezesek felvonulása. Sok-sok
ötletes, gondosan elkészített öltözetet láthattunk, vidám versikéket hallhattunk. A műsort az
alsósok fergeteges produkciói színesítették. Nagy tetszést aratott a 6. és 3. osztályosokból álló
tánccsoport előadása, és az 5. osztályos lányok saját koreográfiájú bemutatója is. A műsort
Polgár Vivi gyönyörű balettelőadása zárta.
A büfében finom sütikkel és üdítővel várták az éhezőket és a szomjazókat, és, természetesen,
tombolajegyet is lehetett vásárolni. Major Erzsike tanító néni vezetésével ügyességünket és
kreativitásunkat próbálhattuk ki, és nem maradhatott el a szokásos „limbó-láz” sem!
Nagy várakozás előzte meg a tombolatárgyak sorsolását. Örömkiáltások és bánatsóhajok
kísérték a számok húzását. Különösen a gyönyörű (és bizonyára nagyon finom) torták
keltettek óriási érdeklődést. Főleg akkor, amikor belőlük kettő is ugyanazon szerencsés
nyerteshez került. Köszönjük, hogy önzetlen felajánlásuknak köszönhetően bárki
megkóstolhatta ezeket a tortákat.
Gyorsan eltelt ez a délután. Jól éreztük magunkat.
Mindenkinek, aki sütivel, üdítővel, tombolatárgyakkal, egyéb segítséggel járult hozzá a
farsangunk sikeréhez, nagy tisztelettel mondunk köszönetet!