Értesítés!

Közérdekű önkormányzati felhívás / Az iskola zárva, az óvoda még nyitva
Ismét Pénz7...

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, szeretnék mindenkit tájékoztatni a következő napok tervéről. Sok a bizonytalanság, sok a kidolgozásra váró részlet.

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről az alábbiakat tartalmazza:

„ a) 2020. március 16. napjától az  iskolákban a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

 1. b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
 2. ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
 3. bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére…”

Ez alapján a következő napokban kidolgozzuk az oktatás megszervezésének lépéseit.

 • A tanulók nem látogathatják az iskolát. Az iskolában maradt taneszközök tanulókhoz juttatásáról egyeztetni fogunk Önökkel.
 • Kérjük, hogy segítsék a gyermekükkel történő közvetlen kapcsolat kiépítését!
 • A hétfői napon kollégáinkkal rendkívüli értekezlet keretében döntés születik, hogy melyik digitális platformot választjuk a kommunikációra gyermekeinkkel. Erről tájékoztatjuk Önöket, hogy az otthontanulás milyen szervezést igényel.
 • A digitális tananyag átadásnak nincs kellő gyakorlata hazánkban, így iskolánkban sem. Kérjük a Szülők támogató együttműködését! Természetesen meghatározott időtartamban és keretek között rendelkezésre állunk a tananyag elsajátításával kapcsolatos kérdésekben.
 • Külön órarend kerül kialakításra, melyhez a szülők mellett a tanulóknak is használniuk kell a KRÉTA rendszert. Ehhez minden tanuló számára új hozzáférést biztosítunk.
 • Igyekszünk az eddigi órarendet megtartani, az esetleges változtatásokról a KRÉTA rendszeren keresztül értesülhetnek.
 • Kérjük a kedves Szülőket, őrizzék meg nyugalmukat, segítsék gyermekeik önálló ismeretszerzését, a pedagógusi támogatás elfogadását, a rendszeres tanulást! Félő, hogy a nem kellő szorgalommal és feladattudattal rendelkező fiatalok nem értik meg, hogy az ismeretszerzés, a képességek, készségek fejlesztése az ő érdeküket szolgálja. Passzivitásuk önmaguk ellen fordulhat. Ezen a téren számítunk a legnagyobb mértékben az Önök közvetítő tevékenységére!
 • Hétfőn mindenkit megkeresünk (telefonon, interneten), hogy kialakítsuk a végleges elérhetőségi csatornákat.
 • Közvetlenül a KRÉTA rendszeren keresztül is lehet üzenetet küldeni. Pedagógusaink is elsősorban ezt a felületet fogják használni.

Mivel ilyen élethelyzet még nem fordult elő, a helyzet kezeléséhez kérjük segítségüket, türelmüket, megértésüket. Bizalommal forduljanak hozzánk kérdéseikkel, problémáikkal.

Kérjük, kövessék honlapunkat! Minden lényeges információt időben igyekszünk közzétenni.

 

Köszönöm partneri együttműködésüket!

Bakonyszentlászló, 2020. március 14.                                              Fodor Miklós igazgató

Közérdekű önkormányzati felhívás / Az iskola zárva, az óvoda még nyitva
Ismét Pénz7...