Értesítés!

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, szeretnék mindenkit tájékoztatni a következő napok tervéről. Sok a bizonytalanság, sok a kidolgozásra váró részlet.

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről az alábbiakat tartalmazza:

„ a) 2020. március 16. napjától az  iskolákban a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

 1. b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
 2. ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
 3. bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére…”

Ez alapján a következő napokban kidolgozzuk az oktatás megszervezésének lépéseit.

 • A tanulók nem látogathatják az iskolát. Az iskolában maradt taneszközök tanulókhoz juttatásáról egyeztetni fogunk Önökkel.
 • Kérjük, hogy segítsék a gyermekükkel történő közvetlen kapcsolat kiépítését!
 • A hétfői napon kollégáinkkal rendkívüli értekezlet keretében döntés születik, hogy melyik digitális platformot választjuk a kommunikációra gyermekeinkkel. Erről tájékoztatjuk Önöket, hogy az otthontanulás milyen szervezést igényel.
 • A digitális tananyag átadásnak nincs kellő gyakorlata hazánkban, így iskolánkban sem. Kérjük a Szülők támogató együttműködését! Természetesen meghatározott időtartamban és keretek között rendelkezésre állunk a tananyag elsajátításával kapcsolatos kérdésekben.
 • Külön órarend kerül kialakításra, melyhez a szülők mellett a tanulóknak is használniuk kell a KRÉTA rendszert. Ehhez minden tanuló számára új hozzáférést biztosítunk.
 • Igyekszünk az eddigi órarendet megtartani, az esetleges változtatásokról a KRÉTA rendszeren keresztül értesülhetnek.
 • Kérjük a kedves Szülőket, őrizzék meg nyugalmukat, segítsék gyermekeik önálló ismeretszerzését, a pedagógusi támogatás elfogadását, a rendszeres tanulást! Félő, hogy a nem kellő szorgalommal és feladattudattal rendelkező fiatalok nem értik meg, hogy az ismeretszerzés, a képességek, készségek fejlesztése az ő érdeküket szolgálja. Passzivitásuk önmaguk ellen fordulhat. Ezen a téren számítunk a legnagyobb mértékben az Önök közvetítő tevékenységére!
 • Hétfőn mindenkit megkeresünk (telefonon, interneten), hogy kialakítsuk a végleges elérhetőségi csatornákat.
 • Közvetlenül a KRÉTA rendszeren keresztül is lehet üzenetet küldeni. Pedagógusaink is elsősorban ezt a felületet fogják használni.

Mivel ilyen élethelyzet még nem fordult elő, a helyzet kezeléséhez kérjük segítségüket, türelmüket, megértésüket. Bizalommal forduljanak hozzánk kérdéseikkel, problémáikkal.

Kérjük, kövessék honlapunkat! Minden lényeges információt időben igyekszünk közzétenni.

 

Köszönöm partneri együttműködésüket!

Bakonyszentlászló, 2020. március 14.                                              Fodor Miklós igazgató