Az Iskola rövid története

Bakonyszentlászlón, illetve 1892-ig, Magyar- illetve Németszentlászlón, az iskolai oktatás kezdete nem ismert. Feltehetően Mária Terézia Ratio Educationisának kiadásától számítható, ennek azonban nincs írásos nyoma. Tény, hogy az 1769-es urbáriumot senki sem tudta nevének leírásával hitelesíteni. Az ekkor betelepülő svábok az őslakos magyaroktól függetlenül, külön szervezték meg életüket. Ennek legjelentősebb tétele a vallás, a közigazgatás és az oktatás volt. Ez adta az „ikertelepülés” mindennapi súrlódásainak, néha durva összeütközéseinek az alapját is.
Önálló római katolikus egyház csak 1790 után működött a településen. Ekkor vehette birtokba a katolikus gyülekezet az Esterházyak által építtetett kápolna-templomot. Addig a bakonygyiróti gyülekezet filiája volt a helyi közösség. Valószínűleg ott szerveztek német nyelvű iskolát is.
A reformkorra mindkét felekezetnek van iskolája. Felszereltségük hiányos, működésük – a kor iskolalátogatási feljegyzései alapján – közepes színvonalú.
Az Eötvös-féle törvény (1868) nem hozott jelentős változást a szentlászlói oktatásban. Továbbra is felekezeti iskolákban folyt a tanítás, immáron 6 elemis évfolyammal. Nem osztállyal, hisz összevont tanulócsoportokban tanultak a gyerekek. A faluban élő zsidók a katolikus, míg a reformátusok az evangélikus iskola tanulói voltak.
A 20. század elejére – a magyarosító politika eredményeként – megszűnt a német nyelvű istentisztelet és a tanítás. A katolikusok újabb iskolát építettek 1905-ben. A három „régi iskolában” az 1980-as évek második felétől szűnt meg az oktató tevékenység.
Az államosítás (1948) után összevonásra kerültek a felekezeti iskolák tanulói, pedagógusai és tantermei, létrejött az állami általános iskola, melynek az ’50-es évekig az Újtelepen is volt tagiskolája.
A központi iskolát 1960-ban adták át, melyet 1984-ben a bányanyitáskor, s 2002-ben egy pályázat keretében bővítettek. Ma már az összes tanulócsoport itt kerül elhelyezésre.
Az 1970-es évek körzetesítési hulláma idesodorta a fenyőfői és bakonygyiróti tanulókat, hogy a bakonygyiróti gyerekek 1985-től Veszprémvarsányba járjanak iskolába. 2003-tól, a körjegyzőséghez csatlakozással ismét Bakonyszentlászló a fogadó település. 2007-ben Románd önkormányzata is csatlakozott az iskolafenntartó társuláshoz.

(Forrás: Fodor Miklós)