Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

A szakkörökre és a mindennapos testedzés lehetőségeire vonatkozó szabályokat a Helyi Pedagógiai Program tartalmazza.

 

A 2018/2019-es tanévben megszervezésre kerülő szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások:

– Német                                                     5-8. osztály     szerda 14-15

– Ugróköteles szakkör                               1-8. osztály     péntek 16-17

– Színjátszó szakkör                                  1-8. osztály     hétfő   15-16

– Énekkar                                                  4-8. osztály     szerda 15-16

– Lövész szakkör                                       6-8. osztály     péntek 16-17

 

Minden évfolyamon heti 5 testnevelésórát tartunk.

A tehetséggondozás kötetlen órakeretben történik.

Az intézményi órakeret több szakkör megszervezését nem tette lehetővé.