Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök, tehetséggondozás igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

A szakkörökre és a mindennapos testedzés lehetőségeire vonatkozó szabályokat a Helyi Pedagógiai Program tartalmazza.

 

A 2021/2022-es tanévben megszervezésre kerülő szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások:

 

– Ugróköteles szakkör                              1-8. osztály     péntek 16-17

– Énekkar                                                  4-8. osztály     csütörtök 15-16

– Lövész szakkör                                      6-8. osztály     péntek 16-18

 

Minden évfolyamon heti 5 testnevelésórát tartunk.

A tehetséggondozás kötetlen órakeretben történik.

Az intézményi órakeret több szakkör megszervezését nem tette lehetővé.