Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök, tehetséggondozás igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

A szakkörökre és a mindennapos testedzés lehetőségeire vonatkozó szabályokat a Helyi Pedagógiai Program tartalmazza.

 

A 2020/2021-es tanévben megszervezésre kerülő szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások:

 

– Német                                                     5-8. osztály     kedd    15-16 óra

– Ugróköteles szakkör                               1-8. osztály     péntek 16-17

– Énekkar                                                   4-8. osztály     szerda 15-16

– Lövész szakkör                                       6-8. osztály     péntek 16-18

 

Minden évfolyamon heti 5 testnevelésórát tartunk.

A tehetséggondozás kötetlen órakeretben történik.

Az intézményi órakeret több szakkör megszervezését nem tette lehetővé.