Fogadóórák

F O G A D Ó Ó R Á K

 • Benkéné Mejlinger Ildikó hétfő 1000 – 1045
 • Eszlingerné Derhán Gabriella szerda 0800 – 0845
 • Fodor Miklós hétfő 0800 – 1000
 • Fodorné Balázs Katalin kedd 1100 – 1140
 • Horváth Zsolt kedd 1100 –1150
 • Kozma Ilona csütörtök 0900 – 1000
 • Kozma Tiborné csütörtök 1000 – 1100
 • Major Erzsébet szerda                                0900 – 1000
 • Molnár Gyula hétfő 1140 –1235
 • Molnár Zoltánné kedd 1000– 1045
 • Müller Gáborné Labancz Mónika kedd 1100– 1200
 • Némethné Hutvágner Erzsébet hétfő 1000 – 1045
 • Zimmermann-né Ruisz Edit kedd 0800 – 1000
 • Zsalakó Kálmán hétfő 1140-1240
 • Baloghné Kovács Mária kedd 1200 – 1300
 • Várszegi Márton Ferencné szerda 0900 – 1000

 

 

Megkezdődött a tanítás (tanulás?)

Megkezdtük a 2021-2022-es tanévet. Reméljük, hogy személyes jelenléten alapuló oktatást valósíthatunk meg, s minél több közösségi élményben lehet részünk!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Tünetmentes boldog új tanévet kívánok:
                                                                 Fodor Miklós igazgató 

Várjuk kis elsőseinket

Szeretettel várjuk leendő kis elsőseinket. Szeptemberben már együtt kezdjük a tanévet. Hogy szüleik be tudják szerezni a szükséges eszközöket, egy kis segítséget nyújtunk hozzá. Alapelvünk nem változott: nem kell elkapkodni a vásárlásokat.
Kis tanítványainknak és szüleiknek jó pihenést kívánunk!
Fodor Miklós igazgató

Ajánlás a digitális munkarend otthoni kialakításához

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követel. Hogy gyermekeink ne essenek a tunyaság és tétlenség, az ellenőrizetlenség csapdájába, ezért a következő javaslatot tesszük:

 • Alakítsuk ki gyermekünk számára napirendet, melynek betartását követeljük meg tőle. Elvárásunk, hogy ez igazodjon az e-napló órarendjéhez.
 • Ne engedjük, hogy túl sokáig fenn maradjon, s túl későn keljen. (Elkéssen az iskolából!)
 • Kövessük folyamatosan az e-napló tananyagbeírásait, a házi feladatokat és az egyéb elvárásokat. Ösztönözzük gyermekünket, hogy folyamatos munkát végezve teljesítse kötelezettségeit.
 • Segítsük elsajátítani az önálló ismeretszerzés technikáját, kérjünk segítséget a pedagógusoktól, ha szükségesnek látjuk.
 • Nyújtsunk segítséget a digitális technika használatához. Ha nem tudunk segíteni, forduljunk hozzáértőkhöz.
 • Beszélgessünk sokat vele. Ne csak a tananyagról, bár annak megbeszélése is közelebb hozza egymáshoz a szülőt és a gyermeket.
 • Naponta számoltassuk el az aznapi tevékenységéről.
 • Tartsuk a kapcsolatot osztályfőnökével, szaktanáraival, probléma esetén merjünk kérdezni.

 

Köszönjük partneri együttműködésüket! Reméljük, mielőbb elmúlik a veszély s visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba. Akkor viszont számot kell adnunk az eltelt időben végzett munkánkról. Mindnyájunknak.

Ez egy vis major helyzet, sem a pedagógus, sem a szülő, sem a gyermek nem tehet kialakulásáról.

 

A Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola tantestülete nevében:

 

Bakonyszentlászló, 2021. 03. 06.                                                     Fodor Miklós igazgató

 

Újra digitális oktatás

2021. március 8-ától március 31-ig diákjaink otthonról teljesítik tanulmányi kötelezettségüket.
A KRÉTA rendszeren keresztül részletes tájékoztatást teszünk közzé.
Bizakodjunk, hogy ez lesz az utolsó áldozat, s visszatérhet lassan már elfeledett „hétköznapi életünk”!
 
Mindenkitől türelmet, megértést, partneri együttműködést kérünk!
 
Jó egészséget és erős lelket (idegeket) kívánunk mindnyájunknak!
 
A Tantestület 
 
 

Karácsonyi köszöntő

Gyermekeim!

Ismét eltelt egy év. Egy nehéz, küzdelmes, munkával, aggódással és félelemmel terhelt év van mögöttünk. Ti, szerencsére, ennek inkább a hangulatát éreztétek meg, a korlátok és a féltés megnövekedését, mint valós tartalmát.

Emlékezetes év volt a 2020-as. Felnőttként is emlékezni fogtok rá, hogy ekkor minden más volt. A tanulás, a szórakozás, az együttlét, az ünnepek. Most tanuljátok, hogy az embernek, az emberiségnek mindig mindent túl kell élnie. A költő szavaival: „Az élet él és élni akar.”

Ha nehezebb körülmények között és nagyobb fáradtság árán is, de elvégeztük a ránk szabott munkát, teljesítettük feladatainkat. Az év vége mindig a számvetés ideje. Ilyenkor szoktunk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette iskolánkat abban, hogy minél jobb feltételek mellett történhessen tanításotok, neveltetésetek.

Rendhagyó módon, most nevetekben szeretnék köszönetet mondani. Illyés Gyula író mondotta a gyermeknevelésről: „Ne azt add, amit kér, hanem azt, amit kérnie kellene!” Most helyettetek nem azokért a tettekért, gondolatokért mondok köszönetet, ami gyermeki lelketekben megfogalmazódik, hanem azokért, amelyek majd az évek távlatából köszönetre méltónak maradnak meg emlékezetetekben.

Elsőként pedagógusainknak mondok tanulói köszönetet az odafigyelésért, a gondoskodásért,
a szeretetért, a türelemért, a követelésért, a szigorért. A pillanat megélése még gyakran eltakarja előletek a valódi szeretetet, a valódi értékeket. Majd megtanuljátok, hogy nem mindig az szeret okosan, aki mindenben mindig igazat ad, aki nem figyelmeztet hibáitokra, hiányosságaitokra, aki nem követel, aki a gyenge teljesítményért is dicséretet ad. S megtanuljátok azt is, hogy az életben nem a jó jegyek, a piros pontok számítanak, hanem az az ember, akivé a tanulás, a nevelés által váltok.

Köszönet azoknak is, akik hétköznapjaitok biztonságára vigyáztak. Ők észrevétlenül, a háttérben dolgoztak, hogy folyamatosan fertőtlenített, védett világban élhessetek, hogy biztonságotok egyetlen percre se kerüljön veszélybe.

És köszönet szüleiteknek, akik mindezt tudják, akik az együttműködést keresik, hogy benneteket minél jobbá tehessünk, akik tudják, hogy a „hókotró-típusú szülők” – akik minden akadályt elhárítanak gyermekük elől – milyen nagy kárt okoznak imádott fiúknak, lányuknak. Köszönet szüleiteknek a hétköznapokért és az ünnepekért, az életért és az emberi lét feltételeiért, a szerető figyelemért. Köszönet a felénk irányuló szeretetért is, a tiszteletért, az együtt gondolkodásért, az együtt gondoskodásért, mely erőt ad nekünk, pedagógusoknak a legnehezebb időkben is!

Kívánom, legyen ez az ünnep a békességé, az egymásra figyelésé, a csendes szereteté.
Az igazi ajándék nem a fa alatt található, hanem a szívekben s belengi az otthont, a lelkeket.

Legyen boldog, békés, meghitt és áldott szeretetben megélt karácsonyotok!

Bakonyszentlászló, 2020. december 18.

Fodor Miklós igazgató

 

Hit

Béke

Szeretet

Meghittség

Önzetlenség

Jóság Várakozás

Otthon Család Öröm

Meglepetés Csoda

Hála

Országos tanulmányi verseny döntőjében szerepeltünk

Iskolánk történetében először fordult elő, hogy egy tantárgy országos döntőjében szerepelt tanulónk. Megyei dobogós helyezéseket rendszeresen tudtunk felmutatni, azonban első ízben sikerült megnyerni a Herman Ottó Biológia Verseny megyei fordulóját, mely alapján indulhattunk az országos megmérettetésen.
Stoffer Regina 8. osztályos diákunk november elején részt vett az országos online döntőn, melyen a 31 induló közül a 18. helyet szerezte meg 85%-os teljesítménnyel.
Gratulálunk, büszkék vagyunk rá! Köszönjük a felkészítő pedagógus, Fodorné Balázs Katalin munkáját is!

SAMSUNG CAMERA PICTURES