„Változó szemlélettel”

Önkormányzatunk a „Változó szemlélettel” címő, KEOP-6.1.0/A/11-2011-0088, európai
uniós projekt keretében több, mint három és fél millió forint támogatást nyert.
Az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló projekt során az iskoláskorú gyermekek környezettudatos
szemléletét alakító iskolai rendezvények kerülnek megszervezésre a Szent László Általános
Iskolában 150 tanuló bevonásával.
Az öt témanapon a különféle programokon:
♠ filmvetítésen,
♠ elıadáson,
♠ csoportfoglalkozások
való részvétellel fedezhetik fel a tanulók a környezetvédelem és a fenntarthatóság
jelentıségét, a takarékosság és az egészséges környezet fontosságát.
A projekt keretén belül hirdetjük meg a következı versenyeket (részletes leírás külön!):
♠ érdekes üvegek győjtése,
♠ hulladékok hasznosítása,
♠ fotópályázat az otthoni takarékosság lehetıségeirıl.
A legügyesebbek, legötletesebbek értékes jutalomban részesülnek.
A projekthez kapcsolódó eddigi tevékenységeink: szemétgyőjtés, részvétel az „Ültess fát!
rendezvényen.
Egyéb tervezett programjaink: papírgyőjtés (május 17.), a bánya-rekultiváció megtekintése.
Hasznos tapasztalatokat és önfeledt ismeretszerzést kívánnak:
a projekt támogatói, Bakonyszentlászló Képviselı-testülete,
Bakonyszentlászló Önkormányzata és a tantestület tagjai