Tanévzáró gondolatok

Tanévzáró gondolatok

 

Rendkívüli változásokon megy keresztül az ország, az oktatás, az iskolák. Szerencsére ti, gyerekek, ebből keveset érzékletetek. Talán fáradtabbnak, gondterheltebbnek, néha talán még ingerültebbnek is tűnhettünk a szemetekben.

Nem szoktam előttetek a pedagógusok munkáját értékelni, most azonban kötelességemnek tartom, hogy ezt itt nyilvánosan megtegyem. Nagyon-nagyon sokat dolgoztak tanítóitok, tanáraitok azon felül, hogy mindennapi nevelő-oktató munkájuknak is eleget tettek. Előttetek és nevetekben is köszönetet szeretnék

mondani nekik, akikről a társadalom gyakran megfeledkezik, példamutató hivatástudatukért!

Nehéz, fárasztó és fájdalmas volt ez az év. A hírek, rémhírek, a kapkodás és a tragédia éve.

Iskolánk története során még nem történt olyan tragédia, mint ebben a tanévben.

Május 7-én egy kisdiákunk a szemünk láttára távozott az élők sorából. Fiatalkori hirtelen halálnak nevezik a jelenséget, amely elragadta közülünk Gábort. Sajnos, a híradások szenzációt készítettek a számunkra amúgy is szörnyű eseményből.

Tanultunk ebből is. Többségetekben akkor és ott tudatosult az emberi élet végessége. Talán megértitek egyszer, hogy mit jelent az a sokszor hallott, unott mondat: „Vigyázzatok magatokra!”

Az iskola azonban folyamatos üzem, kultúra- és értékközvetítő. Maga az intézmény számára meghatározott, hogy mit tanítson meg, s mit követeljen meg a rájuk bízott tanítványok számára. Régi-új jelenség a szülői igények ezzel ellentétes megfogalmazása, a túlféltés, a gyermekhez igazított világ megalkotása. Sokszor és sok helyen elmondtam azt a fontos pedagógiai alapelvet, mely szerint a kudarc, a saját képességeink és lehetőségeink ismerete sokkal nagyobb fejlesztőerővel hat, mint a kudarcok kerülése, a teljesítmény nélküli jutalmazás. Mindnyájan szerepet játszunk egy hatalmas színdarabban, s a szereptévesztés műfaja a komédia. Mindenkinek ismernie kell saját szerepét,helyét és lehetőségeit ebben a nagy színházban. Azt hiszem, ez az iskolával szemben az egyik legnagyobb elvárás.

Néhány adat és tény a 2012/2013-as tanévről

 • · Tanulói létszámunk: 156 fő. Iskolaotthont, napközit, tanulószobát 117 fő

vett igénybe. Tehát az egész napos iskola gyakorlatilag nálunk már évek óta

működik.

 • · Továbbtanuló nyolcadikosaink közül 4 gimnáziumban, 3

szakközépiskolában, 14 szakképző iskolában tanul tovább. Sajnos, két

tanuló még nem teljesítette a tanév kötelezettségeit, mert a sok hiányzás

miatt osztályozó vizsgát kell tenniük.

 • · A hiányzásokról: Jelentős mértékben megnőtt a hiányzások, ezen belül az

igazolatlan hiányzások aránya. Az egy tanulóra jutó átlaghiányzás 41,7 óra,

tehát elvileg minden tanulónk hiányzott két hetet. Ez nagyon sok.

Igazolatlanul hét fő, összesen 199 órát hiányzott. Sajnos, két tanulónk

hiányzása, mind az igazolatlan, mind az összes, meghaladta a törvényi

szintet, így osztályozóvizsgát kell tenniük.

 • · Kiemelt szerepet szántunk a mindennapos testnevelés megvalósításának.

Ezt nagyban segítette a TÁMOP pályázat.

 • · Néhány, a tanévben történt programunk, rendezvényünk, versenyünk közül:

Alsó tagozat:

Annyi minden történt az alsósokkal, hogy ezt külön kell ismertetni.

Felső tagozat: a szokásos programok mellett (DÖK-programok, vetélkedők)

Teleki Pál országos földrajzverseny megyei fordulóján Siffel Henriett 4 helyezést, Steigler Viktória 10. helyezést ért el.

Kaán Károly országos környezetismeret verseny megyei fordulóján Müller Viktor 3. helyezést ért el.

Herman Ottó országos biológia verseny megyei fordulóján van den Hövel Lara 3. helyezést ért el.

Tápi körzeti matematika versenyen helyezést ért el: van den Hövel Sven,

Ónodi Barbara, Müller Viktor, Heszpuk Bence, Miklós Bianka.

Partneriskola szerződést kötöttünk a Mobilis Interaktív Foglalkoztató

Központtal. Ennek keretében két csoportunk részt vett a győri

foglalkozáson, valamint a Központ munkatársai bemutatót tartottak

iskolánkban.

Több, a tanulást segítő külső programon is részt vettek tanulóink:

Győrben a Tükörben a világ interaktív kiállításon, és a pannonhalmi

apátságba látogattak el.

 • · A Diákönkormányzat rendszeresen szervezett gyalogos-, kerékpáros

kirándulásokat és strandlátogatásokat.

 • · A tavalyi kompetencia eredmények kimondottan jók lettek. Reméljük, hogy

az idei teljesítmények sem maradnak el ettől. Nagyon sok időt és energiát

fordítottunk e képességek, készségek fejlesztésére.

 • · Egy kiemelkedő pályázat nyertese lett iskolánk, a TÁMOP 3.1.4-es EU-s

pályázaton több mint 41 millió forintot szavaztak meg intézményünk

innovatív fejlesztésére. Sajnos, nagyon nehezen indult a finanszírozása.

Iskolánk e pályázat keretében nagyon nagy munkát végzett:

 • megszerveztük heti rendszerességgel az úszásoktatást Győrben,
 • zenés gimnasztika lánycsoportot alakítottunk,
 • az ugróköteles utánpótlás számára plusz időt biztosítottunk,
 • a fiúk számára pedig a labdarúgó csapat feltámasztását tűztük ki célul.
 • Egészségfejlesztési hetet tartottunk, melynek keretében előadásokat hallhattak tanulóink az egészséges táplálkozásról, a helyes étkezési-, viselkedési- és közlekedéssel kapcsolatos szokásokról. Több vetélkedőt és a testet is megmozgató programot tartottunk. Készültek plakátok és rajzok is.
 • Emlékezetes egészségnapot rendeztünk, melyen a testmozgás, az egészséges életmód, a személyes higiéné fontossága egyaránt előtérbe került. Nagy sikere volt az egészséges táplálékok kóstolásának, s kitörölhetetlen nyomot hagyott Laci bácsi langallógyártó „nagyüzeme”.
 • · E pályázat mellett társszereplőként csatlakoztunk egy nyúli projekthez, mely a színjátszó szakkört érintette.
 • · A nyárra tervezett táboraink, sajnos, pályázatfüggők. Reméljük, meg tudjuk valósítani elképzeléseinket. Ami elgondolkodtató, több tanuló, valós indok nélkül, visszautasította a felkínált ingyenes úszási és táborozási lehetőséget, ahol szórakozás és tanulás együtt teljesülhet. Mi már vontunk le következtetéseket…
 • · A tavalyi pályázatnak köszönhetően szinte naprakészen működik iskolánk honlapja. Egyéves fennállása alatt közel 20 ezer látogatója volt. Igaz, sajnálatosan, az iskolai tragédia jelentősen megemelte az érdeklődők számát. Reméljük, a jövőben a jó híreket fogja mindenki keresni, s a praktikus aktualitásokat.
 • · A Hangfestő Művészeti Iskola továbbra is biztosította tanulóink hangszeres és néptánc képzését. Több fellépés is igazolta tanítványaik folyamatos fejlődését.
 •  Újjászervezésre került a Szülők Közössége, mely próbálta összefogni a szülői érdekek képviseletét és a pedagógiai munka segítését. Nehéz feladatot vállaltak vezetői ebben a közösségi értékeket hátraszorító, az egyéni érdekeket gátlástalanul előre állító világban, ahol felborult a jog és a kötelességteljesítés évezredes egészséges aránya.
 •  Mint minden tanévben, úgy most is nagyon sok önzetlen emberrel és céggel találkoztunk, akik elismerve iskolánk erőfeszítéseit, segítséget nyújtottak tevékenységeinkhez. Zavaró a felsorolás, mert valaki mindig kimarad.

o Santik László (Laci bácsi, a langallós és segítője) Rédéről

o Volf Ferenc oszlopi pékmester

o a PEDRÓ pékség

o a BAKONYKERT KFT – Tavas József

o Némethné Fekete Ilona

o Molnár Krisztián méhész

o Kozma Istvánné (Szilvi néni)

o Komenda Béla

o Borbély Attila

o Édes Katalin doktornő és egészségügyi csapata

o van den Hövel Éva és csapata

o Szauberné Róka Katalin

o Jan Brondos

o Fekete Lászlóné (Ani néni)

o Bernáth Zoltánné (Zsóka néni)

o Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Bakonygyirót és Románd képviselőtestületei és polgármesterei

o Sebestyén Vince polgármester, Tomolák László alpolgármester, Várszegi József hangtechnikus

o … és még sokan mások. Köszönet mindnyájuknak!

 • · Akik egész évben nem hiányoztak:

1. osztály: Bauer Natália

2. osztály: Eszlinger Mátyás

3. osztály Albrecht Viktória, Szauber Martin

4. osztály Müller Martin

5. osztály van den Hövel Sven, Kecskés Bence, Kiss Balázs

6. osztály Heszpuk Bence

7. osztály Steigler Viktória, Pölöskei Richárd

 • · Igazgatói dicséretben részesültek a tanév során:

van den Hövel Lara, két ízben is: a diákolimpián lövészetben elért országos

első helyezésért, és a Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei

fordulóján elért 3. helyezéséért.

Müller Viktor: a Kaán Károly Országos Környezetismeret Verseny megyei

fordulóján elért 3. helyezéséért.

Siffel Henriett: a Teleki Pál Országos Földrajz Verseny megyei fordulóján

elért 4. helyezéséért.

Steigler Viktória: a Teleki Pál Országos Földrajz Verseny megyei fordulóján

elért sikeres szerepléséért.

Török Klaudia: a diákolimpián lövészetben elért országos első helyezésért.

Mázi Klaudia: a diákolimpián lövészetben elért országos első helyezésért.

 • ·Jeles tanulmányi eredményéért dicséretben részesült:

1. osztály: Ferusz Tira, Markovics Kitti, Németh Nóra

2. osztály: Birbauer Boglárka, Klauz Evelin, Kmetti Erik,

Major Gergely

3. osztály Cserháti Brigitta, Kozma Veronika, Ress Kamilla,

Strohéber Szintia, Zagyva Larina

4. osztály Erdész Kitti, Heszpuk Réka

5. osztály Hoffmann Noémi

6. osztály Fok Vanda

7. osztály Fribiczer Nóra, Ihász Nikol

 

 • · Kitűnő tanulmányi eredményükért könyvjutalomban részesültek:

1. osztály: Kovács Réka

2. osztály: Brondos Zsófia

3. osztály Frankó Noémi, Hutvágner Gergely

4. osztály Szauber Bianka

5. osztály van den Hövel Sven, Ónodi Barbara

6. osztály Heszpuk Bence, Müller Viktor

7. osztály van den Hövel Lara, Steigler Viktória, Siffel Henriett

8. osztály Miklós Bianka

 • · Közösségi munkájáért könyvjutalomban részesült:

Horváth Dóra 8. osztályos tanuló

 • · 30 éves iskolaorvosi szolgálatáért köszönetet mondunk Édes Katalin

doktornőnek, s kívánunk tartalmas, boldog, egészséges nyugdíjas kort!

 • · A nyáron mindenki pihenjen, és nagyon vigyázzon magára!

 

Szeptemberben folytatjuk!

Fodor Miklós

igazgató

Bakonyszentlászló, 2013. június 19.