Tájékoztató az ingyenes tankönyvekről 2012

Tájékoztató az ingyenes tankönyvekről 2012

Tájékoztató az ingyenes tankönyvekről

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi – többször módosított – XXXVII. törvény 8. §-ának (4)-(6) bekezdése alapján az iskolának biztosítania kell, hogy a

a) a tartósan beteg,

 

b testi, érzékszervi, értelmi stb. fogyatékos

 

c), tanulásban akadályozott (sajátos nevelési igényű tanuló)

 

d) a három vagy többgyermekes családban élő (beszámítható: a 18 éven aluli, valamint a 25 évesnél fiatalabb, oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diák)

 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell:

a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetén a hasonló jogcímen folyósított emelt összegű családi pótlékról – a bérjegyzékkel, a számlakivonattal vagy a postai utalvánnyal,

b) fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével,

c) a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság önkormányzati igazolásával

Az igazolásnak a 2012. szeptember 1-jén fennálló jogosultságot kell tartalmaznia.
A jogosultságban történő változást a szülő 15 napon belül köteles jelezni az iskolának.

Aki több jogcímen jogosult a kedvezményre, annak elég csak az egyiket igazolni.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak nem kell külön igazolást kérniük, azt az Önkormányzat eljuttatja az Általános Iskolához.

 

Szükséges a Szülő személyi igazolványának a száma is!

¨     Az ingyenes tankönyvek az Általános Iskola tulajdonát képezik, a tanév végén – használható állapotban – le kell adni azokat. A megrongált tankönyvek árát meg kell téríteni.

 

¨     A „tartós tankönyvek” szintén az Iskola tulajdonát képezik, ezeket a tanulók kölcsönzés keretében használhatják. A kölcsönzés feltételei azonosak az ingyenes tankönyvek kölcsönzésével.

 

Bakonyszentlászló, 2012. augusztus 17.

Fodor Miklós

igazgató