Szülői és tanulói KRÉTA belépés

Kedves Szülők!

Gyakran ismételt kérdésként jelent meg: Miért nem mindegy, hogy a szülői vagy a tanulói belépéssel jelentkezünk be a KRÉTA-ba?

A két fióknak egészen más a rendeltetése. A szülőé a nyomon követés és az ellenőrzés, a tanulóé a haladás követése, a segédanyagok megtekintése, letöltése, az elvégzett feladatok visszaigazolása. Ez utóbbi csak a tanulói felületen hajtható végre.

Tehát nem az általunk elismert és méltányolt szülői terhekhez szeretnénk továbbiakat tenni, hanem az egyértelmű követhetőség érdekében kérjük, hogy a gyerekek feladatait a tanulói szerepkörben, a szülői megtekintéseket a szülői szerepkörben legyenek szívesek elvégezni. A tanórákhoz kapcsolódhatnak üzenetek, melyek szintén csak a tanulóknál jelennek meg.

A KRÉTA és az iskola honlapja http://szentlaszloisk.hu/ számít hivatalos forrásnak. A többi csatorna csak segítség, kiegészítő lehetőség.

Megköszönöm erőfeszítéseiket, helytállásukat, kérem, továbbra is segítsék munkánkat!

 

Bakonyszentlászló, 2020. május 14.                                     Fodor Miklós igazgató

Májusi levél

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

Már két hónapja küzd az ország a koronavírussal, s mi — tanulók, pedagógusok, szülők — küzdünk a digitális oktatással. Kezdetben az informatikai feltételek okoztak sok-sok problémát, most úgy érzem, előtérbe lépett a kiégés, a lélek elfáradása. Pedig még hosszú egy hónap áll előttünk. Nem tudom, lesz-e lehetőség személyesen megbeszélnünk, értékelnünk erőfeszítéseink eredményeit, számot adni az elvégzett munkáról. Akár így, akár úgy – mi felnőttek nagyon jól tudjuk – mindig eljön a számvetés időszaka.

Ez a két hónap sok mindenre megtanított bennünket. Bár a népi bölcsesség azt állítja, hogy lakva ismerni meg az embert, mi most naponta gazdagodtunk egymás megismerésével a távolságtartás során is.

Tisztelt Szülők!

Köszönjük a közösen végzett munkát, a rengeteg áldozatot, az aggódást és a féltést! Tudjuk, amit közösen elvégeztünk, az gyermekeink tudását, értékét növeli. Ők még kereshetik a könnyebb utat, próbálhatnak utazni a gyermeki naivság szellőjén, de mi ezt már nem tehetjük meg. Tudjuk, minden szülő erején felül teljesített. (Gyakran gyermeke helyett is J!) Kérésünk, folytassuk a közös munkát, próbáljuk meg befejezni ezt a tanévet úgy, hogy minél nagyobb esélye legyen a későbbi folytatásnak, diákjaink testi-szellemi-érzelmi fejlesztésének!

Kedves Gyerekek!

Két hónap alatt nagyon sok információt tudtunk meg rólatok, amire e rendkívüli helyzet nélkül talán soha nem figyeltünk volna fel. Általános emberi tulajdonság, hogy hamarabb figyelünk fel a rossz hírekre, a negatív tettekre. A szabálytalankodók mindig nagyobb figyelmet kapnak. Most hadd dicsérjem meg azokat – és szerencsére ők vannak többségben –, akik napi rendszerességgel együtt dolgoztak velünk, akik keresték a kapcsolattartás lehetőségét, akik e kihívást elfogadva becsületesen dolgoztak. Köszönet nekik, amiért tartották bennünk a hitet, hogy erőfeszítéseink nem hiábavalóak. Nem is tudják, mekkora kincsre leltek azáltal, hogy közben megtanulták az önálló, irányított ismeretszerzés tudományát is. Hiszem, hogy velük a későbbiekben – miközben majd a most „láthatatlanabb” diákok felzárkóztatásával is foglalkoznunk kell – egy új minőséget érhetünk el.

Egy hónap van hátra a hivatalos tanévből. Május végéig biztosan nem nyit ki az iskola. Hogy utána mi lesz, rejtély. Az viszont bizonyos, hogy lesz tanévzárás, lesznek év végi osztályzatok, értékelések, melyek örök időkre bekerülnek a bizonyítványokba. Éppen olyan bizonyítványlap lesz az idei is, mint bármelyik. Az évek múlásával már csak halvány emlék lesz, hogy volt egy nehéz, szokatlan, rendhagyó tanév, melynek eredményei meghúzódnak a további sorsotokat meghatározó lépcsőfokok között. Igyekezzetek, nehogy már messziről látszódjon, hogy más minőségű ez a fok! Keressetek bennünket, kérdezzetek, szorgoskodjatok!

Kívánok – nem csak az egy hónapra – kitartó hitet, kellő szorgalmat, jó egészséget és sok-sok szeretetet.

Kedvenc Erich Kästner idézetemmel kívánok erőt a folyatáshoz:

A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!

Bakonyszentlászló, 2020. május 10.                                                 Fodor Miklós igazgató

Jó kilátásunk van

A nehéz időszakokban nagy szükség van a derűre, a fényre, a humorra. Most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy szójátékkel élhetünk.
Fenntartónk, a Győri Tankerületi Központ, ablakcserét hajtott végre az alsósok folyosóján. A 60 éves ablakok helyére modern nyílászárók kerültek. Több lett a fény, derűsebb a folyosó, jobb a kilátás. Már csak a gyerekek hiányoznak. De ők nagyon!

Ajánlás

Kedves Szülők!
Lassanként kialakul ennek a rendhagyó élethelyzetnek az automatizmusa. Fontos, hogy gyermekeink ne essenek a tétlenség s a feladatkerülés csábításába.
A tanulás mellett mind több csatornán keresztül vált elérhetővé a hasznos és észrevétlen tanulás lehetősége. Ilyen a  https://archivum.mtva.hu/m3/open  is.
Ajánlom, javasoljanak a gyerekeknek számára érdekes-értékes filmeket. Többségükben ismerősek lesznek a filmek, melyek visszahozzák az Önök gyermekkorát.
Fiataljaink sajnálják az időt a filmnézéstől, sajnos, most az élet nyitott számukra  lehetőséget, hogy megismerkedjenek ezekkel a remekművekkel.
Az én ajánlataim: Abigél, A fekete város, Keménykalap és krumpliorr … és még nagyon sok kedvenc.
Tegyék meg Önök is ajánlatukat! Ha van idejük, nézzék meg együtt gyermekükkel a filmeket!
Sok-sok türelmet és jó egészséget kívánok a tanuláshoz és a szórakozáshoz egyaránt:
                                                                                                                             Fodor Miklós igazgató

Levelek egy üres iskolából 3.

Kedves Kollégáim!

Az elmúlt hét során nagyon sokszor használtam a rendkívüli jelzőt. Mert minden rendkívüli volt. A fertőzésveszély, az iskolabezárás, a kapcsolatok szövevényessége és hiányossága, a felhasználható eszközök és módszerek bizonytalansága. És rendkívüli volt az a helyi társadalmi összefogás, melynek eredményeként a hét közepétől tanítványaink többségével sikerült napi élő kapcsolatot kialakítanunk.

Tudom, hogy sok köszönő szót kaptatok ezen a héten tanítványoktól, szülőktől. Ez a mi „cafetériánk”, éltetőnk. Most én is köszönetet mondok rendkívüli munkavégzésetekért, együttműködésetekért, helytállásotokért. Sokat idézett mondatom Németh Lászlótól:
A módszer maga a pedagógus személyisége. Úgy tapasztaltam, módszertanból jók vagyunk.

A „tűzoltás” és „gátmegerősítés”, az „ösvénykészítés” gyors, kapkodó és kimerítő munkája után a kialakított munkarend fenntartása a fő feladatunk. Ehhez számítunk tanítványaink lelkes együttműködésére, lelkiismeretes feladatvégzésére, s a szülők további példaértékű partnerségére.

Helytállásotokhoz jó egészséget, derűs lelket és hálás tanítványokat kívánok!

 

Bakonyszentlászló, 2020. március 22.

Fodor Miklós

igazgató

Levelek egy üres iskolából 2.

Kedves Tanítványaink!

Túl vagyunk egy nehéz kezdeten. Átálltunk egy olyan tanulást segítő módra, melyre sem ti, sem pedagógusaitok nem voltak felkészülve. A világ dolgait csak kis mértékben tudjuk személyesen befolyásolni. Most annyit tudunk hozzátenni szüleitekkel és veletek közösen, hogy nem hagyjuk abba a tanítást-tanulást.

Emlékeztek? Gyakran emlegettem a történelmi példát, amikor Kr.e. 480-ban Xerxész roppant perzsa serege feldúlta Athént. A lakosság egy közeli szigetre menekült. S mi volt az első dolguk a szigetre érkezéskor? Megszervezték az ifjak tanítását!

Most láthatatlan ellenséggel harcolnak a felnőttek, de a ti fejlesztésetekről, tanulásotokról, jövőtökről nem mondanak le. Mert előbb-utóbb elvonul ez az alattomos ellenség, s rátok újabb és újabb feladatok várnak.

Remélem, sikerült kialakítanotok „egyéni tanrendet”, melybe belefér a tanulás, a mozgás, a játék, és belefér a szüleiteknek nyújtott segítés is. Ne feledjétek, nekik sokkal nehezebb. Nagyon sok gond és aggódás szakadt a nyakukba hirtelen.

Kérlek benneteket, tartsátok a kapcsolatot tanítóitokkal, tanáraitokkal, egymással! Az ember egyik megkülönböztető tulajdonsága, hogy képes és tud másokkal együttműködni, dolgozni, szórakozni. Ez utóbbira – sajnos – egy ideig még várnunk kell.

Vigyázzatok magatokra! Meg a szüleitekre! Meg az egész világra!

Bízom benne, hogy mielőbb személyesen beszélhetjük meg ennek a megvédett világnak a dolgait!

 

Bakonyszentlászló, 2020. március 22.

Fodor Miklós

igazgató bácsi

Levelek egy üres iskolából 1.

Tisztelt Szülők!

Egy hét elmúlt. Micsoda hét! Aggódással, útkereséssel és reménykedéssel teli hét.

Kollégáim nevében is köszönetet mondok felelős, áldozatos együttműködésükért.

Vannak élethelyzetek, melyekre nem lehet felkészülni. A baj viszont mindenkiből a valós énjét hozza ki. Köszönöm, hogy Önök nem estek az önzés és a kétségbeesés csapdájába!

Az Élet él és élni akar” – írta száz évvel ezelőtt Ady. Szolgáljuk mi is ezt a gondolatot!

Szinte minden szülővel és tanítvánnyal sikerült élő együttműködést kialakítanunk. Gyakran az Önök segítségével. Örömmel értesültem, hogy a szülők is keresik, segítik egymást. Most nem a sértődések és az elzárkózás ideje van. Kollégáimmal továbbra is tartjuk a kapcsolatot a gyermekekkel s a szülőkkel. Ami a lényeges: a „folyamatos tanulás rutinját” (idézet egy kollégámtól) kell fenntartani, a test, a lélek és a szellem folyamatos terhelését, hogy visszatérve majd a „szürke hétköznapok világába”, tudjuk folytatni, amit megkezdtünk.

Remélem, minden „bentlakó kisdiák” számára sikerült rugalmas napirendet kialakítani, s megadatott Önöknek az együtt tanulás boldogsága is.

További közös munkánkhoz kérem támogató együttműködésüket, s kívánok hozzá jó egészséget, sok-sok türelmet és rengeteg viszonzott szeretetet!

 

Bakonyszentlászló, 2020. március 22.

Fodor Miklós

igazgató

Baj van a KRÉTA körül

Kedves Szülők!
A KRÉTA-rendszert eredetileg nem ilyen mértékű igénybevételre tervezték, ezért megértésüket és türelmüket kérjük.
Kollégáimmal próbálunk más csatornákon is elérni tanítványainkhoz. Itt problémát a digitális háttér sokszínűsége okoz.
Kérjük, használják honlapunkat is! Itt saját segédanyagaink találhatóak meg.
Kiemelt kérés: gondoskodjanak gyermekeik “mindennapos testneveléséről”, legalább egy órát tartózkodjanak a szabad levegőn, lehetőleg mozgásos tevékenységgel!

Ajánlás a digitális munkarend otthoni kialakításához

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követel. Hogy gyermekeink ne essenek a tunyaság és tétlenség, az ellenőrizetlenség csapdájába, ezért a következő javaslatot tesszük:

  • Alakítsuk ki gyermekünk számára napirendet, melynek betartását követeljük meg tőle. Szerencsés, ha ez igazodik az e-napló órarendjéhez.
  • Ne engedjük, hogy túl sokáig fenn maradjon, s túl későn keljen.
  • Kövessük folyamatosan az e-napló tananyagbeírásait, a házi feladatokat és az egyéb elvárásokat. Egyszer számot kell adni e tananyagokról.
  • Segítsük elsajátítani az önálló ismeretszerzés technikáját.
  • Beszélgessünk sokat vele. Ne csak a tananyagról, bár annak megbeszélése is közelebb hozza egymáshoz a szülőt és a gyermeket.
  • Nyújtsunk segítséget a digitális technika használatához. Ha nem tudunk segíteni, forduljunk hozzáértőkhöz.
  • Naponta számoltassuk el az aznapi tevékenységéről.
  • Tartsuk a kapcsolatot osztályfőnökével, szaktanáraival, probléma esetén merjünk kérdezni. Hetente küldjünk jelzést az eredményekről, nehézségekről.

Köszönjük partneri együttműködésüket! Reméljük, mielőbb elmúlik a veszély s visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba. Akkor viszont számot kell adnunk az eltelt időben végzett munkánkról. Mindnyájunknak.

 

A Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola tantestülete nevében:

 

Bakonyszentlászló, 2020. 03. 16.                                                     Fodor Miklós igazgató

 

Közérdekű önkormányzati felhívás / Az iskola zárva, az óvoda még nyitva

Tisztelt Bakonyszentlászlói lakosok!

 

Bakonyszentlászlón a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében a következő óvintézkedéseket tesszük:

 

Óvoda

Az Óvoda ez év március 16. hétfőtől nyári nyitvatartási rend szerint üzemel. Az óvodás szülők egyéni tájékoztatást kapnak az intézmény vezetőtől. -Kérjük a szülőket, amennyiben lehetőségük van és meg tudják oldani a felügyeletet, tartsák otthon gyermeküket!!!!! Kérném a szülőket mielőbb jelezzék az óvoda vezető felé aki nem tart igényt a felügyeletre. ( 06 20 590 90 23)

 

Iskola

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Tanulók számára szabad WIFI hozzáférést biztosítunk ( művelődési ház ). A belépéshez szükséges jelszót az intézmény bejáratánál hétfőtől kifüggesztjük. A csoportosulást e helyeken is mellőzzék! Ebben kérem a szülők felelősségteljes segítségét és odafigyelését gyermekeik érdekében!

 

Gyermek étkeztetés ( iskola,óvoda)

A holnapi nap mindenkinek jogában áll fertőtlenített éthordóban az ebédet elvinni, valamint az intézményekben jelezzék, hogy a későbbiek folyamán kívánnak-e élni az étkezés lehetőségével.

(helyben étkezés nem engedélyezett)

 

Idősek Otthona

A bentlakó idősek és az ott dolgozók védelme érdekében az otthonban határozatlan ideig látogatási tilalom van érvényben!

 

Önkormányzat

Hétfőtől szünetel a személyes ügyfélfogadás Önkormányzatunknál. A lakosságot kérem, hogy ügyeiket elektronikus úton, vagy e-mailben (jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu, polgarmester@bakonyszentlaszlo.hu), vagy telefonon ( 06 20 577 94 14) (+36 88 573 110) intézzék.
A személyes ügyfélkapcsolat csak az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben, mérlegelést követően lehetséges.

 

Orvosi rendelő

Kérnénk a kedves betegeket, hogy az orvosi rendelő várótermében maximum 3 fő tartózkodjon, a többi beteg az orvosi rendelő udvarában várakozni szíveskedjen. A rendelési idő nem változik. További információért hívja a ( 06 88 465 105 ) telefonszámot. Korona vírus gyanú esetén ne menjen házi orvosához, hívja a 06 80 277 455 telefonszámot. Itt tájékozódhat a vírusról: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztatok

 

Könyvtár és művelődési ház

A könyvtár és művelődési ház a megszokott időben várja a látogatóit. Az épületekben egyszerre legfeljebb 3 fő tartózkodhat. További nyitva tartásról, esetleges bezárásról a jövőheti egyeztetések után döntünk.

A lakosságtól azt kérem, hogy lehetőség szerint mindenki kerülje a zsúfolt tereket, helyszíneket. Mindenkit kérünk a személyes higiénia fokozottabb, így a rendszeres és alapos kézmosás betartására.

Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük idős embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne hagyjuk magukra az időseket!

Kérem, ha bármilyen fertőző, vírusos betegség tüneteit észleli magán, ne menjen tömegbe. Ha fennáll a koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy hívja a www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető zöld számot.

 

Köszönöm a türelmet, együttműködést!

 

Tisztelettel:

Soós Zoltán
polgármester