Lemorzsolódási mutatók

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói

A tanuló …

 

2019/2020

év vége

2020/2021 év vége2021/2022

év vége

félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti.855
átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott.   
egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.202
magatartás minősítése rossz értékelést kapott.   
szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott.754
az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett.   
igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte.   
a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált.   
a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van.   
a félévben menekült, oltalmazott, menedékes.   
a félévben veszélyeztetetté vált.

 

   
a félévben nevelésbe vették.

 

   
lemorzsolódással veszélyeztetett.

 

8 (11,6%)5 (9%)5 (9%)
Ebből:a félévben 100 órát igazoltan hiányzott.  1
kiemelt figyelmet igénylő tanuló.325
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.324
16. életévét betöltötte.