Lemorzsolódási mutatók

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói

A tanuló …

 

2018/2019 félév 2018/2019 év vége 2019/2020 félév 2019/2020

év vége

félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti. 5 9 5 8
átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott.        
egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 2 3 3 2
magatartás minősítése rossz értékelést kapott. 1 1    
szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott. 5 8 3 7
az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett.        
igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte.        
a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált.        
a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van.        
a félévben menekült, oltalmazott, menedékes.        
a félévben veszélyeztetetté vált.

 

1      
a félévben nevelésbe vették.

 

       
lemorzsolódással veszélyeztetett.

 

5 (7,8%) 9 (14,1%) 5 (7%) 8 (11,6%)
Ebből: a félévben 100 órát igazoltan hiányzott. 2      
kiemelt figyelmet igénylő tanuló. 3 5 1 3
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 2 4 1 3
16. életévét betöltötte.

 

  1 1