Lemorzsolódási mutatók

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói

A tanuló …

 

2019/2020

év vége

2020/2021 év vége 2021/2022

év vége

félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti. 8 5 5
átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott.      
egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 2 0 2
magatartás minősítése rossz értékelést kapott.      
szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott. 7 5 4
az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett.      
igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte.      
a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált.      
a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van.      
a félévben menekült, oltalmazott, menedékes.      
a félévben veszélyeztetetté vált.

 

     
a félévben nevelésbe vették.

 

     
lemorzsolódással veszélyeztetett.

 

8 (11,6%) 5 (9%) 5 (9%)
Ebből: a félévben 100 órát igazoltan hiányzott.     1
kiemelt figyelmet igénylő tanuló. 3 2 5
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 3 2 4
16. életévét betöltötte.