Lemorzsolódási mutatók

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói

A tanuló …

 

2016/2017 év vége 2017/2018 félév 2017/2018 év vége
félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti. 8 10 10
átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott. 0 0 0
egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 1 6 3
magatartás minősítése rossz értékelést kapott. 0 3 4
szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott. 7 10 10
az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett. 0 0 1
igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte. 0 0 0
a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált. 0 0 0
a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van. 0 0 0
a félévben menekült, oltalmazott, menedékes. 0 0 0
a félévben veszélyeztetetté vált.

 

0 0 0
a félévben nevelésbe vették.

 

0 0 0
lemorzsolódással veszélyeztetett.

 

8 10 10
Ebből: a félévben 100 órát igazoltan hiányzott. 0 3 6
kiemelt figyelmet igénylő tanuló.

 

4 5 5
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 4 5 5
16. életévét betöltötte.

 

0 0 0