Tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ

a Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola tanévkezdésével kapcsolatos tudnivalókról.

– Tanévnyitó: 2013. szeptember 2-án 8 órakor.

– Tankönyvosztás: 2013. szeptember 2-án, az első tanórában.

– A tankönyvek átvételének feltételeit külön dokumentumban tesszük közzé.

– Már az első tanítási napon is órarend szerint dolgozunk. A foglalkozások 16 óráig tartanak.

– A köznevelési törvény 27. § (2) bekezdése szerint:

Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.”

Ezt a tavaszi felmérések alapján megszervezett iskolaotthonos-, napközis- és tanulószobai csoportok, illetve a művészeti képzés, a korrepetálások, szakkörök, felzárkóztató- és tehetségfejlesztő foglalkozások keretében iskolánk biztosítani fogja.

Egyéni mentesítést – csak indokolt esetben, írásbeli szülői kérvény alapján – az iskola igazgatója adhat. Ilyen indok lehet pl.: állandó rendszerességű iskolán kívüli sport-, művészeti stb. tevékenység.

– Az étkezéssel kapcsolatos aktuális információk az iskolatitkári iroda ajtaján olvashatók. Érdeklődni, az étkezést ki- és visszajelenteni telefonon a 88/585-751-es számon, vagy személyesen lehet.

– Az iskolabusz reggel és 16 órakor a Bakonygyirót-Románd-Bakonypéterd útvonalon közlekedni fog.

 

 

Bakonyszentlászló, 2013. augusztus 28.

 

 

Fodor Miklós

igazgató