Szent László nap 2018

A 2017/18-as tanévben április 24-én (kedden) tartottuk a Szent László-napot.
Az alsós munkaközösségnek ez a (hagyományosan) legnagyobb megmozdulása
már több mint tíz éves múltra tekint vissza. Mindhárom csapatversenyt 13 órai
kezdéssel hirdettük, s nagy örömünkre a környékbeli iskolák el is fogadták
meghívásunkat. Célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy a meghívottak között ne
vérre menő küzdelem, hanem játék és barátkozás legyen.
A környezetismeret csapatversenyben Bakonyszentkirály, Veszprémvarsány és
Ravazd csapataival mérhették össze tudásukat első, második, harmadik és
negyedik osztályos tanulóink elméleti és gyakorlati feladatokban is. A verseny
témája a Föld napja és a Szent György-nap volt. Felelevenítették e jeles
napokhoz köthető szokásokat. Mivel iskolánk három éve elnyerte az Öko iskola
címet, a feladatok egy része ehhez a témához kapcsolódott. Legnagyobb sikert
a Föld állatainak világtérképen való elhelyezése jelentette.
A mesevetélkedőn a bakonyszentkirályi és a ravazdi iskola harmadik, negyedik
osztályos tanulóit fogadtuk a könyvtárban. Mivel a vetélkedő a népviselet
napján zajlott, a kérdések a népi életre, a népviseletekre irányultak,
természetesen mesékbe ágyazva. Élőben is megismerték a versenyzők a
kalocsai és a matyó népviseletet. Legnagyobb sikert egy mese önálló kitalálása
és annak dramatizálása aratta, melyet „hetedhét országra szóló lakodalom”
követett.
A testnevelés csapatverseny hagyományosan sorversenyszerűen zajlott
iskolánk tornatermében, osztályonként egy fiú és egy lány részvételével.
Érdekes, játékos formában az ügyességre és a gyorsaságra épültek a feladatok.
A mi csapatunk mellett üdvözölhettük Lázi, Bakonyszentkirály és Ravazd és
Veszprémvarsány csapatát.
E három csapatverseny 72 tanulót mozgatott meg. Ezúton is köszönjük a kísérő
tanárok aktív közreműködését!