Közlekedésbiztonsági foglalkozás

Makai Zsuzsanna őrnagy, Válint Anikó főtörzsőrmester és Molnár Krisztián főtörzszászlós, a Győri Városi Rendőrkapitányság munkatársai iskolánkban közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottak, korosztályonként tudatosítva a közlekedés résztvevőinek felelősségét. Filmvetítés, feladatlapok, ügyességi pálya szerepeltek a programban. Reméljük, az életben is a tanult szabályok szerint fogunk közlekedni, s senkit sem ér baleset! Köszönjük a foglalkozást vezetők fáradozását!