Karácsonyi köszöntő

Gyermekeim!

Ismét eltelt egy év. Egy nehéz, küzdelmes, munkával, aggódással és félelemmel terhelt év van mögöttünk. Ti, szerencsére, ennek inkább a hangulatát éreztétek meg, a korlátok és a féltés megnövekedését, mint valós tartalmát.

Emlékezetes év volt a 2020-as. Felnőttként is emlékezni fogtok rá, hogy ekkor minden más volt. A tanulás, a szórakozás, az együttlét, az ünnepek. Most tanuljátok, hogy az embernek, az emberiségnek mindig mindent túl kell élnie. A költő szavaival: „Az élet él és élni akar.”

Ha nehezebb körülmények között és nagyobb fáradtság árán is, de elvégeztük a ránk szabott munkát, teljesítettük feladatainkat. Az év vége mindig a számvetés ideje. Ilyenkor szoktunk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette iskolánkat abban, hogy minél jobb feltételek mellett történhessen tanításotok, neveltetésetek.

Rendhagyó módon, most nevetekben szeretnék köszönetet mondani. Illyés Gyula író mondotta a gyermeknevelésről: „Ne azt add, amit kér, hanem azt, amit kérnie kellene!” Most helyettetek nem azokért a tettekért, gondolatokért mondok köszönetet, ami gyermeki lelketekben megfogalmazódik, hanem azokért, amelyek majd az évek távlatából köszönetre méltónak maradnak meg emlékezetetekben.

Elsőként pedagógusainknak mondok tanulói köszönetet az odafigyelésért, a gondoskodásért,
a szeretetért, a türelemért, a követelésért, a szigorért. A pillanat megélése még gyakran eltakarja előletek a valódi szeretetet, a valódi értékeket. Majd megtanuljátok, hogy nem mindig az szeret okosan, aki mindenben mindig igazat ad, aki nem figyelmeztet hibáitokra, hiányosságaitokra, aki nem követel, aki a gyenge teljesítményért is dicséretet ad. S megtanuljátok azt is, hogy az életben nem a jó jegyek, a piros pontok számítanak, hanem az az ember, akivé a tanulás, a nevelés által váltok.

Köszönet azoknak is, akik hétköznapjaitok biztonságára vigyáztak. Ők észrevétlenül, a háttérben dolgoztak, hogy folyamatosan fertőtlenített, védett világban élhessetek, hogy biztonságotok egyetlen percre se kerüljön veszélybe.

És köszönet szüleiteknek, akik mindezt tudják, akik az együttműködést keresik, hogy benneteket minél jobbá tehessünk, akik tudják, hogy a „hókotró-típusú szülők” – akik minden akadályt elhárítanak gyermekük elől – milyen nagy kárt okoznak imádott fiúknak, lányuknak. Köszönet szüleiteknek a hétköznapokért és az ünnepekért, az életért és az emberi lét feltételeiért, a szerető figyelemért. Köszönet a felénk irányuló szeretetért is, a tiszteletért, az együtt gondolkodásért, az együtt gondoskodásért, mely erőt ad nekünk, pedagógusoknak a legnehezebb időkben is!

Kívánom, legyen ez az ünnep a békességé, az egymásra figyelésé, a csendes szereteté.
Az igazi ajándék nem a fa alatt található, hanem a szívekben s belengi az otthont, a lelkeket.

Legyen boldog, békés, meghitt és áldott szeretetben megélt karácsonyotok!

Bakonyszentlászló, 2020. december 18.

Fodor Miklós igazgató

 

Hit

Béke

Szeretet

Meghittség

Önzetlenség

Jóság Várakozás

Otthon Család Öröm

Meglepetés Csoda

Hála