Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök, tehetséggondozás igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

 

A szakkörökre és a mindennapos testedzés lehetőségeire vonatkozó szabályokat a Helyi Pedagógiai Program tartalmazza.

 

A 2023/2024-es tanévben engedélyezett szakkörök és tehetséggondozó foglalkozások:

 

– Ugróköteles szakkör                               1-8. osztály     péntek 16-17

– Énekkar                                                   4-8. osztály     hétfő 13-14

 

Minden évfolyamon heti 5 testnevelésórát tartunk.

A tehetséggondozás kötetlen, tantárgyfelosztásban nem szereplő órakeretben történik.

Az intézményi órakeret további szakkörök megszervezését nem tette lehetővé.