Lemorzsolódási mutatók

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola lemorzsolódási mutatói

A tanuló …

 

2020/2021 év vége2021/2022

év vége

2022/2023

év vége

félévi tanulmányi átlageredménye 3,00 alatti.554
átlageredménye egy félév alatt 1,0 –nél nagyobb mértékben romlott.000
egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.021
magatartás minősítése rossz értékelést kapott.   
szorgalom minősítése hanyag értékelést kapott.541
az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett.000
igazolatlan hiányzása a félévben 50 órát elérte.000
a félév során szülői kérésre magántanulóvá vált.000
a félév során szülői kérésre magántanulóvá válása folyamatban van.000
a félévben menekült, oltalmazott, menedékes.000
a félévben veszélyeztetetté vált.

 

000
a félévben nevelésbe vették.

 

000
lemorzsolódással veszélyeztetett.

 

5 (9%)5 (9%)4 (7,6%)
Ebből:a félévben 100 órát igazoltan hiányzott.  2
kiemelt figyelmet igénylő tanuló.233
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.231
16. életévét betöltötte.

 

000