A házi feladatokkal kapcsolatos elvárások

A házi feladatokkal kapcsolatos elvárások

 1. A házi feladat az iskolai oktató-nevelő munka szerves része, az önállóság, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek megértésének és alkalmazásának, az akarat fejlesztésének fontos eszköze.
 2. A házi feladat lehetővé teszi a tanórán megértett ismeretanyag
 • át,- illetve újragondolását;
 • egyéni tempóban való bevésését, rögzítését;
 • kiegészítését, gazdagítását;
 • jártassággá, készséggé alakítását;
 • felhasználását, gyakorlati alkalmazását.
 1. 3.     A házi feladat szolgálhatja
 1. a folyamatos ismétlést;
 2. új ismeretek megértésének előkészítését, motiválását;
 3. ismert és ismeretlen kapcsolatának megteremtését;
 4. az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását;
 5. a kreatív, alkotó gondolkodásra késztetést;
 6. a felelősségtudat kialakítását;
 7. szótárak, lexikonok, szakirodalom használatának gyakorlását;
 8. az önállóságra, önellenőrzésre, igényességre szoktatást.

A házi feladat mindig meghatározott célt szolgál, ennek a célnak kell elsősorban alárendelni.

 1. 4.     Alapkövetelmény a házi feladattal kapcsolatosan
 1. mennyiségileg ne legyen sok, a tanuló életkorához igazodjon,
 2. ne legyen monoton, fárasztó,
 3. tartalmilag, minőségileg erőfeszítést követeljen,
 4. megoldható, teljesíthető legyen,
 5. érdeklődést ébresszen,
 6. ellenőrizhető, javítható, javíttatható legyen,
 7. visszajelzés értékű legyen a teljesítése,
 8. megtervezett legyen,
 9. feladására és javítására, javíttatására legyen elég idő,
 10. ne terhelje feleslegesen a tanulót, maradjon elég szabadideje,
 11. a hétvégére (ha pénteken és hétfőn is van ugyanaz az óra) kerülendő az írásbeli feladat adása,
 12. a szóbeli tananyag mennyisége és minősége szolgálja a tanuló ismereteinek gyarapodását,
 13. fejlessze a szóbeli kifejezőkészség, a kommunikációs képesség fejlődését,
 14. és soha ne váljon önmagáért való feladattá.