Ajánlás a digitális munkarend otthoni kialakításához

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követel. Hogy gyermekeink ne essenek a tunyaság és tétlenség, az ellenőrizetlenség csapdájába, ezért a következő javaslatot tesszük:

  • Alakítsuk ki gyermekünk számára napirendet, melynek betartását követeljük meg tőle. Elvárásunk, hogy ez igazodjon az e-napló órarendjéhez.
  • Ne engedjük, hogy túl sokáig fenn maradjon, s túl későn keljen. (Elkéssen az iskolából!)
  • Kövessük folyamatosan az e-napló tananyagbeírásait, a házi feladatokat és az egyéb elvárásokat. Ösztönözzük gyermekünket, hogy folyamatos munkát végezve teljesítse kötelezettségeit.
  • Segítsük elsajátítani az önálló ismeretszerzés technikáját, kérjünk segítséget a pedagógusoktól, ha szükségesnek látjuk.
  • Nyújtsunk segítséget a digitális technika használatához. Ha nem tudunk segíteni, forduljunk hozzáértőkhöz.
  • Beszélgessünk sokat vele. Ne csak a tananyagról, bár annak megbeszélése is közelebb hozza egymáshoz a szülőt és a gyermeket.
  • Naponta számoltassuk el az aznapi tevékenységéről.
  • Tartsuk a kapcsolatot osztályfőnökével, szaktanáraival, probléma esetén merjünk kérdezni.

 

Köszönjük partneri együttműködésüket! Reméljük, mielőbb elmúlik a veszély s visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba. Akkor viszont számot kell adnunk az eltelt időben végzett munkánkról. Mindnyájunknak.

Ez egy vis major helyzet, sem a pedagógus, sem a szülő, sem a gyermek nem tehet kialakulásáról.

 

A Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola tantestülete nevében:

 

Bakonyszentlászló, 2021. 03. 06.                                                     Fodor Miklós igazgató

 

Újra digitális oktatás

2021. március 8-ától március 31-ig diákjaink otthonról teljesítik tanulmányi kötelezettségüket.
A KRÉTA rendszeren keresztül részletes tájékoztatást teszünk közzé.
Bizakodjunk, hogy ez lesz az utolsó áldozat, s visszatérhet lassan már elfeledett “hétköznapi életünk”!
 
Mindenkitől türelmet, megértést, partneri együttműködést kérünk!
 
Jó egészséget és erős lelket (idegeket) kívánunk mindnyájunknak!
 
A Tantestület 
 
 

Karácsonyi köszöntő

Gyermekeim!

Ismét eltelt egy év. Egy nehéz, küzdelmes, munkával, aggódással és félelemmel terhelt év van mögöttünk. Ti, szerencsére, ennek inkább a hangulatát éreztétek meg, a korlátok és a féltés megnövekedését, mint valós tartalmát.

Emlékezetes év volt a 2020-as. Felnőttként is emlékezni fogtok rá, hogy ekkor minden más volt. A tanulás, a szórakozás, az együttlét, az ünnepek. Most tanuljátok, hogy az embernek, az emberiségnek mindig mindent túl kell élnie. A költő szavaival: „Az élet él és élni akar.”

Ha nehezebb körülmények között és nagyobb fáradtság árán is, de elvégeztük a ránk szabott munkát, teljesítettük feladatainkat. Az év vége mindig a számvetés ideje. Ilyenkor szoktunk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette iskolánkat abban, hogy minél jobb feltételek mellett történhessen tanításotok, neveltetésetek.

Rendhagyó módon, most nevetekben szeretnék köszönetet mondani. Illyés Gyula író mondotta a gyermeknevelésről: „Ne azt add, amit kér, hanem azt, amit kérnie kellene!” Most helyettetek nem azokért a tettekért, gondolatokért mondok köszönetet, ami gyermeki lelketekben megfogalmazódik, hanem azokért, amelyek majd az évek távlatából köszönetre méltónak maradnak meg emlékezetetekben.

Elsőként pedagógusainknak mondok tanulói köszönetet az odafigyelésért, a gondoskodásért,
a szeretetért, a türelemért, a követelésért, a szigorért. A pillanat megélése még gyakran eltakarja előletek a valódi szeretetet, a valódi értékeket. Majd megtanuljátok, hogy nem mindig az szeret okosan, aki mindenben mindig igazat ad, aki nem figyelmeztet hibáitokra, hiányosságaitokra, aki nem követel, aki a gyenge teljesítményért is dicséretet ad. S megtanuljátok azt is, hogy az életben nem a jó jegyek, a piros pontok számítanak, hanem az az ember, akivé a tanulás, a nevelés által váltok.

Köszönet azoknak is, akik hétköznapjaitok biztonságára vigyáztak. Ők észrevétlenül, a háttérben dolgoztak, hogy folyamatosan fertőtlenített, védett világban élhessetek, hogy biztonságotok egyetlen percre se kerüljön veszélybe.

És köszönet szüleiteknek, akik mindezt tudják, akik az együttműködést keresik, hogy benneteket minél jobbá tehessünk, akik tudják, hogy a „hókotró-típusú szülők” – akik minden akadályt elhárítanak gyermekük elől – milyen nagy kárt okoznak imádott fiúknak, lányuknak. Köszönet szüleiteknek a hétköznapokért és az ünnepekért, az életért és az emberi lét feltételeiért, a szerető figyelemért. Köszönet a felénk irányuló szeretetért is, a tiszteletért, az együtt gondolkodásért, az együtt gondoskodásért, mely erőt ad nekünk, pedagógusoknak a legnehezebb időkben is!

Kívánom, legyen ez az ünnep a békességé, az egymásra figyelésé, a csendes szereteté.
Az igazi ajándék nem a fa alatt található, hanem a szívekben s belengi az otthont, a lelkeket.

Legyen boldog, békés, meghitt és áldott szeretetben megélt karácsonyotok!

Bakonyszentlászló, 2020. december 18.

Fodor Miklós igazgató

 

Hit

Béke

Szeretet

Meghittség

Önzetlenség

Jóság Várakozás

Otthon Család Öröm

Meglepetés Csoda

Hála

Országos tanulmányi verseny döntőjében szerepeltünk

Iskolánk történetében először fordult elő, hogy egy tantárgy országos döntőjében szerepelt tanulónk. Megyei dobogós helyezéseket rendszeresen tudtunk felmutatni, azonban első ízben sikerült megnyerni a Herman Ottó Biológia Verseny megyei fordulóját, mely alapján indulhattunk az országos megmérettetésen.
Stoffer Regina 8. osztályos diákunk november elején részt vett az országos online döntőn, melyen a 31 induló közül a 18. helyet szerezte meg 85%-os teljesítménnyel.
Gratulálunk, büszkék vagyunk rá! Köszönjük a felkészítő pedagógus, Fodorné Balázs Katalin munkáját is!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ballagás

 

 

Rendhagyó módon búcsúzhatott idén az iskolától a nyolcadik évfolyam. Sokáig vártunk bizonytalanul a hírre, lehet-e ballagásunk. Néhány hónapja még nem gondoltuk, hogy ilyen fontossá válik, hogy elbúcsúzhassunk az iskolától. Három hónapot töltöttünk otthon, de néhány hét után már szívesen visszajöttünk volna az iskolába. Nehéz ma így búcsúzni, hogy az utolsó hónapokat nem tölthettük együtt. Az otthon töltött hónapok során sok emléket idéztünk fel, melyeket mindig őrzünk majd. Búcsúzunk Tanárainktól, akik nap, mint nap újra bíztak benne, hogy okosabbak, szorgalmasabbak és megfontoltabbak leszünk, mint tegnap voltunk. Segítettek bennünket. Jelen voltak minden hibánknál, tévedésünknél; de örömeinkben, sikereinkben is osztoztak velünk. Köszönjük munkájukat!

“A Kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A Kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük a mások örömét. Mert a Kék madár maga a boldogság és a kalitkája az emberi szív.”

Maurice Maeterlinck

Év vége

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

 

Végre elmúlt, ennek is vége,

Az iskola udvara üresen áll.

 

Olvasható e dalszöveg a búcsúzó nyolcadikosok tablóján. Furcsa, nehéz, kihívásokkal teli időszakon vagyunk túl. Bár hat és fél hónapig a megszokott rendben ment az oktatás és mellette párhuzamosan a személyre ható nevelés, mégis az utóbbi három hónap szabálytalansága oly furcsa értelmet adott az egész tanévnek. Túl korán vált üressé az iskola, nemcsak az udvara, a közösségi terek és, sajnos, a munkahelyek egy része is. Szenvedett a világ, az ország, a felnőttek. A gyerekek kevés dolgot fogtak fel a veszélyessé vált valóságból. Ők többségében – és minden elismerésem és dicséretem a nem közéjük sorolandó tanítványoknak és szüleiknek – a könnyebb, egyszerűbb és kényelmesebb oldalát látták meg ennek az időszaknak. Az oktató-nevelő munka legfontosabb klasszikus feltétele a személyes jelenlét és ráhatás. Most éppen ennek lehetőségét veszítettük el.

Kezdetben komoly problémát a technikai eszközök és azok ismeretének hiánya jelentett, majd előtérbe került az idegrendszer kimerülése és a lélek elfáradása. Nehéz időszak volt. Jó, hogy vége, pedig mindnyájan többek lettünk e kényszerhelyzet alatt. Nincsenek elveszített időszakok az emberi életben. Most más kompetencia-területek fejlődtek nagyobb mértékben. S jobban, alaposabban megismerhettük egymást. Szerencsére a legtöbb kapcsolatban megmaradt a leglényegesebb tőke, a bizalom.

Most pihenjünk, töltekezzünk! Szeptembertől újra katedrára állunk, tanítványaink elfoglalják helyüket az iskolapadban, s reméljük, a szülőkkel csak a gyermekek apró-cseprő ügyeit, vagy kibontakozási, továbbtanulási lehetőségeiket, elképzeléseiket kell nap mint nap megbeszélnünk!

Gyerekeim! Véget ért a tanév. Mindenki vonja meg a maga mérlegét! Sokkal jobb eredmények születtek, mint a tanterem falai között. Ennek okát nem kell magyaráznom, tudjátok ti is. Szeptemberben visszatérünk még a tavaszi tananyagokra, hisz elmélyítésük nélkül nem tudunk továbbhaladni. Egy épület falazásánál nem lehet néhány gyengébb sor tégla, mert akkor az egész épület biztonsága kerül veszélybe. Most pihenjetek, de ne feledkezzetek meg róla, hogy ti már tudtok segíteni szüleiteknek, nagyszüleiteknek. Ugye emlékeztek, hogy nemrég még ők segítettek benneteket?

Kedves Szülők! Köszönjük a partnerséget! Nehéz volt – főként a végén –, de megcsináltuk. Együtt. Reméljük, nem jön hasonló kényszerhelyzet! Köszönjük a bizalmat, mellyel megszólítottak bennünket, és köszönjük a köszönő és köszöntő szavakat! Kellettek a mindennapi küzdelmek tengerében.

A tanév véget ért. Most a jóra, a biztatóra, az emberség példáira koncentráljunk. Ősszel majd mi is mérleget vonunk, hogy még többet, még jobbat, még hatékonyabban tudjuk segíteni gyermekeink fejlődését.

 

Ugye senki sem felejtette el az egy hónapja írt idézetemet:

A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!        (Erich Kästner)

 

Bakonyszentlászló, 2020. június 15.                                     Fodor Miklós igazgató